VOOR BIJZONDERE MOTOREN IS HIER ALTIJD PLAATS

Het Motormuseum Hagestein heeft – op dit moment – een collectie van 224 motorfietsen.

De oudste motorfiets is een Daimler, die dateert van het bouwjaar 1885. De grondlegger van het museum is Teus Burggraaff uit Hagestein. Hij begon in het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw met het verzamelen van klassieke motoren. Aanvankelijk speelde de gedachte van een museum nog in het geheel niet. Gaandeweg is de collectie uitgegroeid tot een scala van motoren, die nagenoeg alle het predicaat speciaal of zeldzaam verdienen. 

De motoren zijn verzameld vanuit Nederland, België, Duitsland en Tsjechië. Er is een diversiteit van merken en modellen. Voor Teus Burggraaff is het unieke of specifieke van een motorfiets een belangrijk weegpunt voor de verzameling. Teneinde een idee te geven hoe op dit punt is gehandeld, wordt gewezen op een in het museum aanwezige CZ-motorfiets, bouwjaar 1939. CZ heeft in dat jaar twee van bladgoud voorziene motorfietsen ontworpen in verband met het pausbezoek aan Tsjecho-Slowakije door Paus Pius XII.

De motorfietsen, bestemd voor de ordonnansen van de Paus zijn in het Vaticaan gezegend. Eén van de beide motorfietsen bevindt zich in het Jawa-museum in Praag. De andere in het Motormuseum Hagestein. De motorfietsen zijn alle gerestaureerd en staan er technisch piekfijn en rijklaar bij.